Har du medarbetare som tillhör en minoritet i samhället? Tillhör du själv en minoritetsgrupp? Vet du om att personer som tillhör en eller flera minoriteter kan ha en förhöjd risk för stress?  

Den här kursen är framtagen i samarbete med Inclusion Academy.

Kursen utgår ifrån föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som reglerar arbetsgivarens ansvar för att förebygga stress och kränkande särbehandling.

Det unika med kursen är att vi kombinerar det med kunskap om hur just minoritetsgrupper riskerar att utsättas för ytterligare stress på grund av omgivningens fördomar, och hur det kan få konsekvenser på hälsa och upplevelse av arbetsmiljön.

Efter feedback från tidigare deltagare har vi förlängt kursen från två till tre timmar. Kursen ges digitalt, via plattformen Zoom.

Nu går det bra att anmäla sig till kursen via Inclusion Academy.

Om du vill få kursen till din egen organisation, skicka ett meddelande till info@adeniji.se.