Handledningen utgår alltid ifrån dina behov och din process. Tillsammans kan vi bolla idéer, reflektera kring dilemman och hitta strategier i ditt ledarskap. Du leder och jag stöttar. Träffar sker digitalt via Zoom.

Fråga din arbetsgivare om du kan få handledning som ett förebyggande arbete relaterat till god arbetsmiljö, din hälsa och karriär.

Handledningen är inte terapi eller juridiskt stöd i diskrimineringsärenden men kan däremot fungera som komplementstöd eller i förebyggande syfte. För arbetsgivare kan det innebära sänkta kostnader för sjukskrivningar eller onödiga nyrekryteringar.

Handledning för chefer och ledare som aktivt driver frågor kring jämlikhet och antirasism i sin verksamhet:

Att vara drivande i förändringsarbete kan kännas ensamt. Att arbeta med antirasistiska frågor kan stöta på motstånd, både inom verksamheten och från externa aktörer. Genom handledning och coachning kan processen upplevas mer lustfylld och kraftfull, och du får en utomstående blick kring vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

Investering: 1250 kr/timme

Handledning för personer som möter motstånd i arbetslivet på grund av sin hudfärg, etnicitet eller nationella ursprung:

Att vara utsatt för rasism, mikroagressioner eller på annat sätt bli negativt påverkad av vithetsnormer kan leda till minoritetsstress och olust inför arbetet. Den här handledningen riktar sig till dig som behöver samtalsstöd och hitta tillbaka till din egen drivkraft. 

Investering: 1000 kr/timme