Kurserna kan beställas och anpassas till din organisation, ditt företag eller en konferens. De ges antingen som fristående föreläsningar (90 min, inkluderat frågestund) eller i halv- eller heldagsformat då vi arbetar med workshops, övningar och case från er verksamhet.

Kontakta föreläsaren för offert

Antirasistiskt ledarskap

Den här föreläsningen visar grundförutsättningarna för ett antirasistiskt ledarskap, och vad som krävs av dig i olika sammanhang, beroende på vilken slags organisation du verkar inom och vad du har för ambitioner.

Arbetsmiljö och minoritetsstress

Kursen utgår ifrån föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som reglerar arbetsgivarens ansvar för att förebygga stress och kränkande särbehandling.

Det unika med kursen är att vi kombinerar det med kunskap om hur just minoritetsgrupper riskerar att utsättas för ytterligare stress på grund av omgivningens fördomar, och hur det kan få konsekvenser på hälsa och upplevelse av arbetsmiljön. 

Rasism utan rasister

Hur kan det komma sig att vi lever i ett samhälle där ingen vill identifiera sig som rasist men många vittnar om att de blir utsatta för rasism? Hur görs rasism? Och vad händer med de som utsätts för rasism? Den här föreläsningen presenterar begreppen ideologisk rasism, symbolisk rasism, vardagsrasism och strukturell rasism.

Härskartekniker kopplade till rasism

Den här utbildningen går igenom vad härskartekniker är och på vilka sätt de kan bidra till ojämlika strukturer. Vi tittar också närmare på härskartekniker som är specifikt kopplade till rasism och får möjligheten att reflektera kring hur de kan motverkas.

Den här utbildningen kommer snart att lanseras som e-learning och kan då köpas här på hemsidan.

Vithet som norm och struktur

Det här är en grundkurs som handlar om vithet som samhällsstruktur. Har vita personer en etnicitet? Vad menas med att vita personer har privilegier? Vad betyder vithetsnorm? Kan vita personer diskrimineras? Kan vit skörhet påverka arbetsmiljön?

Mångfald, makt och motstånd

Mångfald betyder olikhet. Men vad gör vi med olikhet om vi inte har jämlikhet? Betyder mer makt till en grupp mindre makt till en annan? Den här föreläsningen utgår ifrån maktperspektiv när vi undersöker vad mångfald kan vara. Vi undersöker vilka fallgropar som mångfaldssatsningar kan hamna i och vad som krävs för att skapa hållbar förändring.

Rasism, postkolonialism och avkolonisering

Den här föreläsningen går igenom centrala begrepp och idéer kring rasism, postkolonialism och avkoloniering. Vi blickar ut i världen men hämtar också hem tankar kring hur dessa fenomen ser ut i det svenska samhället.

Lika villkor, aktiva åtgärder och förbud mot kränkande särbehandling – inriktning etnicitet

Diskrimineringslagen säger att arbetsgivare ska ha ett aktivt arbete för att förebygga diskriminering för samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbete som hindrar kränkande särbehandling. Vad innebär detta för dig som chef eller arbetsgivare? Kan du tillräckligt mycket om etnicitet som diskrimineringsgrund för att uppfylla lagens krav?

Mångfald, representation och antirasism i civilsamhället

Många organisationer i civilsamhället kämpar för allas lika värdighet och möjlighet att delta i samhällslivet och allas möjlighet att få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Ändå kämpar många organisationer med ojämlika arbetsförhållanden och svårigheter med att ha en representation bland anställda och förtroendevalda som speglar befolkningen. Här undersöker vi vilka hinder som kan finnas och möjliga vägar framåt mot en antirasistisk förändring.