Föreläsningar

Föreläsningarna kan beställas och anpassas till din organisation, ditt företag eller en konferens. Kontakta föreläsaren för offert.

Rasism utan rasister?

Hur kan det komma sig att vi lever i ett samhälle där ingen vill identifiera sig som rasist men många vittnar om att de blir utsatta för rasism? Hur görs rasism? Den här föreläsningen vänder och vrider på begrepp som strukturell rasism, vardagsrasism, diskriminering och mikroagressioner. 

Vithetsnormer i kulturen

Vad spelar det för roll att film och tv domineras av vita skådespelare, regissörer och producenter? Vad gör det med oss när vi ser berättelser om mänskligheten genom en normativ blick? Var ryms andra berättelser, andra kroppar? Den här föreläsningen tar avstamp i populärkulturella fenomen från Hollywood och Sverige för att synliggöra normer i allmänhet och vithetsnormer i synnerhet.

Mångfald , makt och jämlikhet

Mångfald betyder olikhet. Men vad gör vi med olikhet om vi inte har jämlikhet? För en långsiktig förändring krävs att vi förstår mångfald i relation till maktrelationer, både i historien och i vår nutid. Föreläsningen visar exempel på hur olika sociala relationer är sammankopplade genom t.ex. genus, etnicitet, sexualitet och klass. 

Rasism, postkolonialism och vithetsnormer

Den här föreläsningen går igenom centrala begrepp och idéer kring rasism, postkolonialism och vithetsnormer. Vi blickar ut i världen men hämtar också hem tankar kring hur dessa fenomen ser ut i det svenska samhället.

Lika villkor och aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen säger att arbetsgivare ska ha ett aktivt arbete för att förebygga diskriminering för samtliga diskrimineringsgrunder. Hur gör vi det?

Mångfald i föreningslivet

Många föreningar vill vara inkluderande men lyckas inte riktigt. Hur kan ni  få syn på era egna normer och hitta nya vägar till en bredare representation?