Våga förändra

Mångfaldsarbete för modiga organisationer

Varför mångfald och jämlikhet?

Alla organisationer behöver arbeta aktivt med åtgärder för att förebygga ojämlikhet och diskriminering.  Några av er vill längre och gå i täten för ett mer jämlikt samhälle.

vision

Ta kontakt

 Den första kontakten är alltid gratis! Berätta om er organisation och vilka behov ni har så lämnar jag förslag på hur vi kan samarbeta. Tillsammans hittar vi en lösning som passar er.

kontakt

Vad kan jag erbjuda?

Jag erbjuder föreläsningar, workshops, processhandledning, textseminarier och utredningar med kvalitativa metoder.

metoder

Ny rapport från Svenska Filminstitutet 

Under 2019 och 2020 har jag har i uppdrag att arbeta fram en rapport som visar hur det är för kvinnor inom svensk filmbransch. Rapporten visar särskilt hur det är för kvinnor som rasifieras som svarta eller bruna, men tar också hänsyn till diskrimineringsgrunden ålder. Jag samlade in materialet och medieforskaren Ylva Habel har ansvarat för analys och text i samverkan med Svenska Filminstitutet.

Läs rapporten Läs kommentar om rapporten här
Ny kurs för chefer!

Att leda för jämlikhet
Våren 2021 – anmälan öppen

I samarbete med Inclusion Academy har vi tagit fram en unik kurs där du får fördjupa dig i frågan om att motverka etnisk diskriminering och rasism på arbetsplatsen. Vi ger dig många verktyg och flera perspektiv på frågan. Strukturellt, gruppprocesser och individperspektiv. Forskningsbaserat med erfarna kursledare från flera sektorer.

Läs mer och anmäl dig här!

Frida Sandegård

VD för Inclusion Academy

Frida har bakgrund som chef och ledare i det civila samhället, inom frågor som rör mänskliga rättigheter, grupprocesser och pedagogik.

Anna Adeniji

Fil. Dr, konsult och utbildare

Anna har bakgrund som forskare och föreläsare. Hon är specialiserad på frågor som rör rasism, diskriminering, normer och intersektionalitet.

Hanna Wallensteen

Leg. Psykolog och föreläsare

Hanna är legitimerad psykolog och handledare med många års erfarenhet. Hanna har arbetat inom socialtjänst, skola, fristående organisationer och psykiatri.

Kurskatalog

Samtliga kurser kan ges som onlineutbildningar eller kundanpassade om ni vill skräddarsy för just er organisation.

Representation och vithet i kultursektorn

Vilka representeras i kulturen? Spelar det roll vem som står framför eller bakom kameran eller på scen? Och vad har vithet med det hela att göra?


kontakta utbildaren

 Intersektionalitet i teori och praktik

Det här är en föreläsning för dig som vill få en kunskapsgrund och är nyfiken på hur intersektionella maktstrukturer påverkar dig och din verksamhet.


kontakta utbildaren

Härskartekniker 2020

Hitta nya vägar in i härskarteknikerna genom att koppla dem till fenomen som mikroaggressioner, minoritetsstress och privilegier.


kontakta utbildaren

Rasism utan rasister?

Hur kan det komma sig att vi lever i ett land där nästan ingen anser att den är rasist men många vittnar om att de blir utsatta för rasism?


kontakta utbildaren

HBTQI – introduktion

Vad betyder egentligen förkortningen HBTQI? Vad handlar om genus och vad handlar om sexualitet? Vad handlar om rättigheter och vad handlar om identitet?


kontakta utbildaren

Vithet som samhällsstruktur

Det här är en introduktion om vithet. Har vita personer en etnicitet? Vad menas med att vita har privilegier? Vad betyder vithetsnorm? Kan vita diskrimineras? Hur tar sig vithet uttryck i kultur och samhällsliv?


kontakta utbildaren

Vision

Mångfald och deltaktighet ska vara förankrat i alla delar av organisationen, bland såväl ledning som medarbetare.

Det finns ingen quick fix för att förändra en organisations kultur, struktur och processer. Det gäller särskilt när vi arbetar med frågor som handlar om makt, rättivsa och jämlikhet. Det är en långsiktig investering som utmanar, inspirerar och förändrar på djupet.

Förändringsarbete sker därför bäst i samverkan mellan era erfarenheter, tidigare forskning och metoder som passar er verksamhet.  Tillsammans kan vi ringa in utmaningar, lägga upp strategier, identifiera mervärde, undersöka normer samt öka kompetens och kunskap bland medarbetare och ledning.
PUSSELBITAR OCH PAKETLÖSNINGAR

Metoder för förändring

Ni är experter på era egna organisationer. Jag erbjuder forskningsbaserad kunskap och nya perspektiv. I arbetet med mångfald och inkludering behövs ofta flera metoder.  Tillsammans kan vi sätta ihop ett paket som passar er verksamhet.

FÖRELÄSNINGAR

Generell eller fördjupad kunskapshöjning om jämlikhetsarbete och samhällsnormer.

UNDERSÖKNING OCH ANALYS

Kvalitativa metoder för djupare kunskap om er organisation. Jag genomför t.ex. intervjuer med medarbetare eller observationer i er verksamhet.

METODMATERIAL

Utveckla eller se över metodmaterial som handlar om inkludering och mångfald.

WORKSHOPS

Förändringsarbete i organisationer kräver att människor är beredda att utmana sig själva och våga prata med varandra. Workshopformatet hjälper er att hitta gemensamt språk och målsättningar.

TEXTSEMINARIUM

Fördjupad förståelse kring begrepp eller företeelser genom text- och bildanalys. Vi undersöker visuella exempel och populärvetenskapliga texter tillsammans.

Era behov i centrum

Ni har olika behov. Vissa av er är nyfikna och vill ha en generell kunskapshöjning, andra har kommit långt och vill fördjupa er. Ni kanske behöver nya former av samtal för att alla medarbetare ska gå med jämna steg i organisationens förändringsarbete. Det kan också handla om att åtgärda problem och konflikter som uppkommit på arbetsplatsen, kopplade till diskrimineringsgrunderna.

Det finns hjälp att få. Jag samarbetar med andra konsulter inom processledning, handledning, psykologi och grupputveckling.  Tillsammans hittar vi de lösningar som kan hjälpa er vidare.
Vem är jag?

Bakgrund

Jag  disputerade i ämnet genusvetenskap 2008 och har sedan dess arbetat med frågor om genus, mångfald, rasism, hbtq-frågor, inkludering, representation och normkritik. Mitt arbete utgår från en gedigen erfarenhet av utbildning, forskning och kompetensutveckling från både högskolor och civilsamhället.  Jag har varit anställd på Södertörns högskola, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Hyresgästföreningen och Diskrimineringsbyrån Uppsala.

CV
Samverkan och påverkan!

Tidigare uppdrag

Jag har bland annat haft uppdrag för Hyresgästföreningen, Riksteatern, Stockholms stadsteater, Ideell Arena, Svenska filminstitutet, DOCH, Länsstyrelsen, Uppsala universitet,  Växjö kommun och RFSL. Jag har tidigare suttit i styrelsen för föreningen TRYCK, ARA (Antirasistiska Akademin) och Sveriges genusforskarförbund.

Ta kontakt

Skicka din intresseanmälan till info@adeniji.se eller fyll i formuläret nedan.