Vågaförändra

Kritiskt mångfaldsarbete för modiga organisationer

Läs mer om Adeniji

Föreläsningar och workshops

Fortbildning

Jag håller utbildningar kring ämnen som berör inkludering, ledarskap, rasism, arbetsmiljö, minoritetsstress och olika mångfaldsperspektiv. Genom föreläsningar, workshops och handledning möter jag era behov där ni är och utmanar er för att nå nästa nivå.

Handledning och coachning

Antirasistisk handledning

Att vara drivande i förändringsarbete kan kännas ensamt. Att arbeta med antirasistiska frågor kan stöta på motstånd, både inom verksamheten och från externa aktörer. Genom handledning och coachning kan processen upplevas mer lustfylld och kraftfull, och du får en utomstående blick kring vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

Jag erbjuder handledning för chefer, medarbetare och frilansare som vill utveckla sitt eget antirasistiska ledarskap eller som aktivt driver frågor kring jämlikhet och antirasism i sin verksamhet. Handledningen utgår ifrån dina behov och din process. Tillsammans kan vi bolla idéer, reflektera kring dilemman och hitta strategier i ditt ledarskap. Du leder och jag stöttar.

Pusselbitar och paketlösningar

Metoder för förändring

Ni är experter på era egna organisationer. Jag erbjuder forskningsbaserad kunskap och nya perspektiv. I arbetet med mångfald och inkludering behövs ofta flera metoder. Tillsammans kan vi sätta ihop ett paket som passar er verksamhet.

FÖRELÄSNINGAR

Generell eller fördjupad kunskapshöjning om jämlikhetsarbete, bemötande, organisationsutveckling och samhällsnormer.

COACHNING OCH HANDLEDNING

Jag erbjuder coachning och handledning enskilt och i grupp. Era behov är i centrum. Jag bidrar som bollplank eller strategisk samtalspartner.

WORKSHOPS

Förändringsarbete i organisationer kräver att människor är beredda att utmana sig själva och våga prata med varandra. Workshopformatet hjälper er att hitta gemensamt språk och målsättningar.

TEXTSEMINARIUM

Fördjupad förståelse kring begrepp eller företeelser genom text- och bildanalys. Vi undersöker visuella exempel och populärvetenskapliga texter tillsammans.

Vision

Mångfald och delaktighet ska vara förankrat i alla delar av organisationen, bland såväl ledning som medarbetare.

Det finns ingen quick fix för att förändra en organisations kultur, struktur och processer. Det gäller särskilt när vi arbetar med frågor som handlar om makt, rättivsa och jämlikhet. Det är en långsiktig investering som utmanar, inspirerar och förändrar på djupet.

Tillsammans kan vi ringa in utmaningar, lägga upp strategier, identifiera mervärde, undersöka normer samt öka kompetens och kunskap bland medarbetare och ledning.

Förändringsarbete sker därför bäst i samverkan mellan era erfarenheter, tidigare forskning och metoder som passar er verksamhet.