Intersektionalitet och (o)jämlikhet

Upplägg

Öppen kurs/kvällskurs: Vi träffas vid tre tillfällen (kvällstid) á 3 timmar.

Kundanpassad kurs: Innehållet och upplägg anpassas efter er arbetsplats eller organisation. Då arbetar vi nära verksamheten och utifrån de dilemman som är relevanta för just er.

Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen riktar sig till dig som vet vad intersektionalitet är och vill få tid att fördjupa och applicera dina kunskaper. Inför varje kursträff kommer du att få en kortare video, bild eller artikel med tillhörande reflektionsfrågor som du förväntas tänka igenom. Du förväntas delta i diskussioner inom gruppen. Kursen har ett max antal platser på 16 personer. Vi kommer att bilda en facebook-grupp för deltagarna på kursen där länkar och annat material läggs upp mellan träffarna.

Innehåll

Modul 1: Introduktion till intersektionella teorier. Hur kan vi förstå och ta hjälp av teorier som tar hänsyn till olika maktordningar som exempelvis genusmaktordning, heteronormativitet, funktionsmaktordning, strukturell rasism och postkolonialism? Vi utgår från och analyserar exempel från populärkultur och annan media.

Modul 2: Denna modul lägger vikt vid intersektionella relationer som påverkar organisation, arbetsliv, samhällsstrukturer och diskriminering. Vilka konsekvenser får intersektionalitet för människors förutsättningar i samhället?

Modul 3: Det personliga är politiskt! Denna modul lägger fokus på oss själva och hur vi navigerar i världen utifrån de identiteter och bakgrunder som vi har. Vi undersöker komplexa intersektioner mellan privilegier och underordning.

Datum och plats

Meddelas senare.

Kostnad (öppen kurs)

För arbetsgivare: 3200 kr exklusive moms/medarbetare

För egenföretagare: 2500 kr exklusive moms/person

OBS! Om du vill gå kursen som privatperson utan egen firma så hör av dig till mig. Om det blir tillräckligt många så kan jag sätta ihop en rabatterad kurs!

Intresseanmälan

Skicka din intresseanmälan till info@adeniji.se . Berätta gärna varför du är intresserad av att gå kursen!