Lär dig att leda antirasistiskt med trygghet och kompetens. Bli kraften som du själv har längtat efter och som dina medarbetare behöver!

Kursbeskrivning

Kursen går igenom teoretiska modeller, metodverktyg samt tidigare forskning och beprövad erfarenhet. Du höjer dina kunskapsnivåer genom inspelade föreläsningar, läsning, lyssning och skrivande. Med reflektionsfrågor, övningar och quizz slipar du din ledarskapskompetens och sätter in kunskap i det sammanhang som är relevant för dig. 

Mål

Efter avslutad utbildning har du: 

 • Ökat din kunskap om rasism, mångfald, kränkande särbehandling och aktiva åtgärder
 • Utvecklats som antirasistisk ledare
 • Utökat din vokabulär kring rasism
 • Ökat din kunskap om minoritetsstress och ohälsa kopplat till rasism
 • Ökat din självinsikt och reflektionsförmåga
 • Lärt dig att förstå och hantera motstånd
 • Fått redskap för hur du kan motverka rasism på din arbetsplats eller organisation

Målgrupp

Den här kurser riktar sig till dig som leder jämlikhetsarbete, processer, arbetsmiljöförbättringar i företag och andra organisationer. 

Kursen riktar sig till chefer, ordföranden, medlemmar ledningsgrupp eller styrelser, teamledare eller andra roller där du ansvarar för en grupp människor eller en förändringsprocess. 

Du är intresserad av att driva ett antirasistiskt jämlikhetsarbete på din arbetsplats eller i din arbetsgrupp och vill vässa ditt ledarskap.

Innehåll

Kursen tar bland annat upp: 

 • Antirasistiskt ledarskap 
 • Teoretiska modeller om rasism och vithetsnormer
 • Ledarskapsteorier
 • Lagar och konventioner mot rasism och diskriminering
 • Aktiva åtgärder, arbetsmiljö och hälsa
 • Bemötande och motstånd

Upplägg

Utbildningen innehåller 8 moduler som använder olika inlärningsmetoder – föreläsningar, filmer, texter, reflektionsfrågor, övningsuppgifter och quizz. I snabb takt kan du göra en modul på 1-2 timmar men vi rekommenderar att du inte stressar igenom kursen

Planera gärna in att avsätta ett par timmar i veckan från din arbetsdag för att hinna gå kursen, göra reflektioner och övningar i samklang med din egen verksamhet. Räkna med att göra 1 modul/vecka så att du hinner reflektera kring föreläsningar och övningar innan du går vidare. I hela utbildningen ingår 18 övningsuppgifter utspridda över kursen. 

Om ni är flera i en arbetsgrupp kan ni beställa varsin utbildning (mängdrabatt finns – se rubriken inverstering!) och reflektera tillsammans efter föreläsningar och övningsuppgifter.

Utbildningen är helt baserad på e-learning och du gör varje modul i din egen takt. Du har möjlighet att ladda ned det mesta av kursmaterialet och har tillgång till plattformen under 3 månader. Efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg. 

Investering

Kursen kostar 3200 kr exklusive moms (4000 kr inklusive moms).

Mängdrabatt

Om du vill köpa in fler än 5 utbildningar från samma företag, vänligen kontakta utbildaren direkt på info@adeniji.se så skickar vi dig en faktura med avdragen rabatt.

 • 5-9 licenser ger 10% rabatt
 • 10-19 licenser ger 20% rabatt
 • 20 eller fler licenser ger 30% rabatt