Digitala verktyg för jämställdhet

Digitala verktyg för jämställdhet

maj 29, 2019 digitala verktyg jämställdhet 0

Professor Malin Lindberg vid Luleå Tekniska universitet har skrivit en rapport om hur olika företag och organisationer utvecklar och använder digitala verktyg för jämställdhet.

I rapporten studeras exempel på digitala verktyg som utvecklats i Sverige, för att öka kunskapen om hur sådana kan utformas, spridas och användas på ett sätt som bidrar till reell och hållbar förändring i organisationer och samhälle.

Rapporten finns på www.ltu.se/inkluderingsverktyg