CV

CV

Anna Adeniji disputerade inom ämnet Genusvetenskap vid Linköpings universitet i december 2008. Sedan dess har hon bland annat arbetat som forskare och lärare på Södertörns högskola och Linnéuniversitetet, samt haft anställning på Diskrimineringsbyrån Uppsala (numera ADU) och Hyresgästföreningen. Anna har under de senaste åren forskat om representation, makt och normer i civilsamhället och utbildat i frågor om jämlikhet, intersektionalitet, antidiskriminering, mångfaldsfrågor och normer. Adeniji är aktiv i föreningen TRYCK där hon också har suttit i styrelsen.

Kompetensområden

 • Intersektionalitet i teori och praktik
 • Breddad representation och mångfald i organisationer
 • Normkritiskt ledarskap
 • Rasism och antirasism
 • Mångfaldsarbetets möjligheter och utmaningar
 • Arbetsmiljö, antidiskriminering och lika villkor – lagkrav och praktisk tillämpning
 • Inte bara jämställdhet mellan kvinnor och män: Att arbeta proaktivt och intersektionellt med alla diskrimineringsgrunder
 • Kvalitativa forskningsmetoder: intervjuer, observation och feministisk metodologi
 • Representation och ledarskap i förtroendemannaskapet
 • Folkrörelse och demokrati
 • Härskartekniker och främjartekniker. Bemötande, motstrategier och hantering
 • #Metoo och sexuella trakasserier
 • HBTQ-frågor
 • Svenskhet som privilegium och norm
 • Populärkulturanalyser
 • Kvalitativa metoder, främst intervjuer och observationer

Tidigare anställningar

2017 – 2019: Lektor i genusvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola

2016 – 2017: Projektanställd forskare på Hyresgästföreningen (Flexitprojekt, Riksbankens jubileumsfond)

2014 – 2015: Visstidsanställd lektor i genusvetenskap, Linnéuniversitetet

2012 – 2014: Utbildningsansvarig i projektet Nätvaro, Diskrimineringsbyrån Uppsala

2009 – 2012: Vistidsanställd lektor i Genusvetenskap, Södertörns högskola

2010: Postdoc/gästforskare, Örebro universitet

2009: Adjunkt i genusvetenskap, Linköpings universitet

2001 – 2008: Doktorand i genusvetenskap, Institutionen för Tema, Linköpings universitet

Utbildning

2008: Filosofie Doktorsexamen i genus och kultur, Institutionen för Tema (Tema Genus), Linköpings universitet. 

2002: Magisterexamen med socialantropologi som huvudämne, Stockholms universitet

2001: Fortsättnings- och påbyggnadskurs i genusvetenskap, Stockholm universitet

1995-2000: Kulturantropologi till magisternivå, Feministiska studier grundkurs, Afrikanistik grundkurs, Uppsala universitet 

1995: Gymnasieexamen, Samhällsvetenskaplig linje, Katedralskolan, Uppsala.

Föreläsningar och utbildningsuppdrag

Hyresgästföreningens ledningskonferens för förtroendevalda och anställda, fokus på organisationskultur, representation och förändringsarbete, 2019

Ledarskapsutbildning för förtroendevalda, fokus på normkritiskt ledarskap, mångfaldsarbete och förändringsarbete, Hyresgästföreningen, 2019

Kompetensutveckling kring att hantera rasism (för utbildare inom sexuell hälsa och hbtq-frågor), 2018

Strategiforum – Ideell Arena. ”Vad kan ideella organisationer lära genom att anställa en forskare?”, 2018

Ledarskapsarenan, Form och Fråga – Ideell Arena. ”Att vara inkluderad – Om mångfaldsarbete och omedveten exkludering i civilsamhället”, 2017

Hyresgästföreningens valberedningskonferens, Om representation och mångfald i styrelseuppdrag 2017

Ledarskapsutbildning för unga ledare, fokus på normkritisk analys och ledarskap samt diskrimineringsfrågor, Hyresgästföreningen, 2016 och 2017

FOKUS-programmet, föreläsning och workshop om normkritiskt ledarskap och vikten av bred representation, Ideell Arena, 2017.

Nio personaldagar med tema mångfald, representation och normkritik, Hyresgästföreningens förbundskontor och regionkontor, 2016-2017

Föreläsning: ”Vad är en familj? Om regnbågsfamiljer, enastående föräldrar och äktenskapskritik” på Linnéuniversitets arrangemang på Växjö Pride, 2015

”Diskriminering och likabehandling i praktiken”, öppen forskarlunch för Videum Science Park, 2015 (uppmärksammades med helsida i Smålandsposten 2015-04-29)

Föreläsning: ”Vem ska integreras till vad? Intersektionella och normkritiska perspektiv för ett inkluderande samhälle.” på konferensen Social sammanhållning – värdet av möten, i arrangemang av Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar Län och Länsstyrelsen, 2014

Halvdagsutbildning om ”Bemötande och konsekvenser” för avdelningen Arbete och välfärd, Växjö kommun, 2014

Föreläsning: ”Queerrörelsens historia” för Länsstyrelsens arrangemang på Växjö Pride, 2014

Halvdagsutbildning om härskartekniker och möjligheten att skapa trygga rum, för Länsstyrelsen Kronoberg, 2014

Föreläsning: ”Kränkt på nätet? Här kan du få hjälp.” Seminariepass på Ungdomsstyrelsens konferens När motivet är hat: med fokus på hat och våld mot HBTQ-personer, 2013 

Föreläsning:”Hat på nätet.” Ungdomsstyrelsens konferens Ung och HBTQ på nätet, 2013. 

Halvdagsworkshop: ”Vad är näthat och vad kan vi göra åt det?”, Sensus Stockholm, 2013

”Om att vara ’mixed race’ i dagens Sverige”. Mångkulturellt centrum, 2012 

Scensamtal: ”Familjen – vad är det?” Samtal mellan Anna Adeniji och Lars Dencick på Unga Klara, Stockholms stadsteater. ”VAD SKA NI HA OSS TILL?” Ett nordiskt seminarium om barns sammanhang och villkor – ett möte mellan konstnärer, forskare och yrkesverksamma, 2011. 

Föreläsning: ”Kronprinsessan och kärleken. En berättelse om Victoria, Daniel och folket.” Genusfokus – forskarstafett om excellent genusforskning, Kulturhuset Stockholm, 2011. 

Föreläsning: ”Medier, äktenskap och genus”. Globala gymnasiet, 2011. 

Föreläsning: ”Inte den typ som gifter sig? Synen på äktenskap i samtida populärkultur, från tv till skvallerpress”. Linköpings föreläsningsförening, Stadsbiblioteket i Linköping, 2010 

Föreläsning: ”Inte den typ som gifter sig?”, Feministcafé, Blå Stället, Göteborg, 2009.

Föreläsning: ”Intersektionalitet som verktyg”. Röda Sten, Göteborg, i arrangemang av Malmö Fria Kvinnouniversitet (MFK), 2008. 

Föreläsning:” Inte den typ som gifter sig? Synen på äktenskap i samtida populärkultur, från tv till skvallerpress”. Linköpings föreläsningsförening, Stadsbiblioteket i Linköping, 2008

Föreläsning: ”Svenskhet, Kvinnor och Sexualitet” på Byrån mot Diskriminering, Norrköping, 2006 

Föreläsning: ”Om svenskhet” på RFSLs höstkonferens, ”Etnicitet och Etniska relationer”, Hallsberg, Sweden, 2005 

Panelsamtal och moderatorsuppdrag

Panelsamtal på Cinaemafrica tema: Black Feminist Roundtable: Sexuality, Power, Body and Agency, 2018

Moderatorsuppdrag på Stockholm Pride: Black lives matter och separatistiska rum i HBTQ-världen, 2017

Akademi möter aktivism – anti-rasistiska strategier för genusvetare, Stockholms universitet, 2016

Moderatorsuppdrag på Innovationsdag Småland, i samarrangemang Linnéuniversitetet, 2016 

Paneldeltagare i samtal om filmen The Stuart Hall Project, samarrangemang mellan Cinemafrica och föreningen TRYCK, 2014

Konferensplanering och moderatorsuppdrag för konferensen Lyft Kronoberg – Tillväxt på lika villkor, i samverkan med organisationen Winnet Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland, 2014

Deltagare i panelsamtal: ”Vem får plats i den (feministiska) akademin?”. Arrangemang av Forum för feministisk forskning, ABF-huset, Stockholm, 2013

Deltagande i panelen ”Näthat – vad är det och vad kan göras åt det?”, MR-dagarna Stockholm 2013

Vetenskapliga publikationer:

 ”Searching for words: Becoming Mixed Race, Black and Swedish”, i Afro-Nordic Landscapes: Equality and Race in Northern Europe (red. Michael McEachrane). New York, Routledge, 2014.

”Royal Love. Gender, Power and National Identity in the Swedish Crown Princess Wedding”, i Love – A Question for Feminism in the Twenty First Century. (red. Anna G. Jónasdóttir och Ann Ferguson), Routledge Advances in Feminist studies and Intersectionality. New York, Routledge 2013.

“Representations of (True) Love? A Critical Reading of the Media Coverage of the Crown Princess Engagement and Wedding in Sweden, 2009 – 2010” i GEXcel Work in Progress Report. Volume IX. (red. Strid, Sofia and Anna G. Jónasdóttir)Proceedings from GEXcel Theme 10: Love in Our Time – A Question For Feminism Conference of Workshops 2-4 December 2010, Linköping University Press, 2011

“The Royal Wedding as True Love Story. Emotional politics intersecting gender, culture, nationalism, modernity and heteronormativity”, i GEXcel Work in Progress Report, Volume VIII (red. Strid, Sofia and Anna G. Jónasdóttir)  Proceedings from GEXcel Theme 10: Love in Our Time a Question for Feminism, Spring 2010. CFS Report Series No. 14, Örebro University and Tema Genus Report Series No. 12, Linköping University Press, 2010.

”Jag har aldrig sett dig som svart” i Tidskrift för genusvetenskap, Tema Vithet. Nr 1-2, 2010. 

Recension av Tove Ingebjørg Fjell: Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet (2008). Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2010

Inte den typ som gifter sig? Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd. Stockholm & Göthenburg: Makadam förlag, 2008.

”Ordningsstörande begär: Biteori som kritik av antropologisk sexualitetsforskning” i (Bertilsdotter m.fl.) Både och/och/varken eller. Svenska biteoretiska perspektiv. Lambda Nordica, vol. 5, nr 1-2, 2001.

Rapporter och handböcker

”En folkrörelse för alla? En rapport om representativitet, normer och mångfaldsstrategier i Hyresgästföreningen”, Hyresgästföreningen, 2019

”Att äga rum – Rasifierade städer, ungdomar och demokratin”, i antologin ”Jag vill ha en egen lokal”, Rådet för enade kreoler, 2016.

”Näthat i skolan: för dig som arbetar med unga.” Diskrimineringsbyrån Uppsala/Uppsala föreningsråd, 2014.

”Agera mot näthat: för dig som vill förändra.” Diskrimineringsbyrån Uppsala/Uppsala föreningsråd, 2014. 

”Nätaktivistboken: för dig som vill påverka.” Diskrimineringsbyrån Uppsala/Uppsala föreningsråd, 2013. 

”Hur ser ungdomar på kränkningar som sker på nätet? En studie om elever i årskurs 9 i Uppsala kommun.” Rapport. Diskrimineringsbyrån Uppsala/Uppsala föreningsråd, 2012.

Dokumentation från seminariet ”Heteronormativity”, The Second Gender Studies Conference in Stockholm, Utopia and Dystopia, oktober 2000. Centrum för Genusforskning skriftserie nr 25. ISBN 91-87792-24-9

Samverkansuppdrag

Pilotprojekt för implementering av intersektionella perspektiv på Polisutbildningen, Södertörns högskola, 2018.

Pilotprojekt för normkritisk innovation, Vinnova. ”Få sex att funka”. Om normkritisk sexualundervisning i skolan för ungdomar med funktionsvariationer, 2015

Deltagare i nätverket för Integration och samverkan, Linnéuniversitetet, 2014-2015

Samverkanspart i ansökan till Boverket om jämställda offentliga miljöer, tillsammans med Alvesta kommun, 2014

Bollplank och medskribent i rapporten ”LUPP och jämställdhet”, av avdelningen Utrednings- och forskningsservice på LNU, i uppdrag från MUCF, 2014

Webbansvarig för Tema Genus, AOIFE (the Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europe) och forskarskolan Intergenders respektive hemsidor, 2007

Redaktionsråd för AOIFE’s medlemstidning, 2006-2007

Deltagare i referensgrupp för IN-projektet – för ett inkluderande arbetsliv. RFSL.

BiForum, Stockholm Pride,  ”Ordningsstörande begär. Reflexioner om bisexualitet och normer”

Publikationer i dagspress och tidskrifter:

”Ibland snöar det i april” i Feministiskt Perspektiv, 2016.04.06

”Una fiaba alla Rovescia” i TESS. Rivisita del Como Style, nr 5, 2014.

”Kungahuset och media behöver varandra”, på SVT Debatt på nätet, 4/07, 2011. 

”Därför gifter sig feminister” i Arena Magasin, nr 5, 2009. 

”Så har familjen Obama stärkt kärnfamiljsidealet”, på Newsmill.se, 2008.11.10

”Alla säger I love you. Anna Adeniji får inte ihop orden och känslan.” i Bang: feministisk kulturtidskrift, Jag älskar dig, nr 3:2007

”När Brad och Angelina inte ville gifta sig. Om heterosexuell melankoli.” i Bang: feministisk kulturtidskrift, Det möjliga, nr 1:2007

Recensioner och artiklar om mitt arbete

Kyeyune Backström, Valerie, ”Afronordiska erfarenheter”. Recension av AfroNordic Landscapes: Equality and Race in Northern Europe. Magasinet Arena #1, 2015.

Bach, Anna Sophie, “Love. A Question for Feminism in the Twenty-first Century”, recension. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 22:4, pp 341-345, 2014.

Brandel, Tobias, ”Näthat kan anmälas direkt”, Svenska Dagbladet, 2013-02-27

Ingvarsson, Stefan, ”Staten, kapitalet – och kärleken”. Recension: Inte den typ som gifter sig. Aftonbladet Kultur, 2009-04-30

Kjöling, Cecilia, ”Att våga vägra äktenskap”. Recension. Borås Tidning, 2009-01-23

Lundberg, Frida, ”An orgasm a day keeps the doctor away”, Genusflödet, Göteborgs universitet, 2009-10-01

Myong, Lene, ”Ikke den type som gifter sig”. Recension. Forum – KVINFO webbmagasin, 2009-08-28

Olsson, Karin, “Äktenskapet stora triumf”. Ledare, Expressen, 2009-01-08

Stjernkvist, Charlotte, ”Ämne som lockade många”, Smålandsposten, 2015-04-29 • White, Sara C., “Love. A Question for Feminism in the Twenty-first Century”, recension. Gender and Development, 22:3, pp 581-582, 2014-10-29

Åhlander, Gunnel, ”Äktenskap – långt ifrån självklart”. Uppsala Nya Tidning, 200811-04

Vetenskapliga konferenser

G16 – gränser, mobilitet och mobilisering”, Nationell genusforskarkonferens, Linköpings universitet. Presentation: ”Att förkroppsliga mångfald. Intersektionella dilemman och forskningens villkor”, 2016

ISTR (International Society for Third-Sector Research) “The Third Sector in Transition: Accountability, Transparency, and Social Inclusion”, 2016.

G14 – Att utmana makten. Nationell genusforskarkonferens, Umeå universitet. Presentation: ”Den tredje uppgiften – förändringsarbete eller inkomstkälla?”, 2014

Symposium: Att bryta innanförskapet: kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald, Lunds universitet. Moderatorsuppdrag. 2014

TFL-dagarna, Lunds universitet, Key note föreläsning och deltagare i panelsamtal. Föreläsning: ”Mellan vetenskap och populärkultur. En feministisk avhandling med dialogen i fokus”, 2012 

GEXcel Theme 10: Love in Our Time – A Question For Feminism Conference of Workshops, Örebro universitet. Paperpresentation: “Representations of (True) Love? A Critical Reading of the Media Coverage of the Crown Princess Engagement and Wedding in Sweden, 2009 – 2010”, 2010

GEXcel Themes 4 & 5 kick-off conference, Linköpings universitet, Paperpresentation: “Sex toys in Motion. Sexual Health and informal Sex Education. The case of the Swedish Pharmacy.”, 2009

7th Feminist Research Conference, Utrecht University, the Netherlands, Paperpresentation: “Sex toys in Motion. Intersecting Pleasure, Health, Nationality and the Media.” Chair of session: “Sexual Violence, Cultural Negotiation and Political Practice”, 2009

ACS Crossroads in Cultural Studies, Association for Cultural Studies, University of the West Indies, Kingston, Jamaica. Paperpresentation: ““Now, what’s the catch? Utopia and Free Will in the American TV-series Charmed”.”, 2008 10 

Queerseminariet. Paperpresentation: “Gråzonens melankoli och viljan att vilja. Om heteronormativitet, bröllopsångest och löftesrika monster I Sex and the City”, Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet, 2008

Torsdagsseminarium. Paperpresentation: Inte den typ som gifter sig? Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd. Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, 2008 • INTER: A European Cultural Studies Conference in Sweden, ASCIS, Linköpings universitet, Campus Norrköping. Paperpresentation: “Contradictive discourses: Romance and Politics in Swedish Cultural Imaginary”, 2007

Changing Families – ideals, norms and practices, SKOK, Universitetet i Bergen, 2006

Intersectionality, Identity and Power – Interdisciplinary Perspectives on Intersectionality Studies, ESF & LiU, Vadstena Klosterhotell. Paperpresentation: “Marriage resistance as feminist-anarchist strategy. Intersections between nationality, gender, and sexuality”, 2006

ACS Crossroads in Cultural Studies, Association for Cultural Studies, Bilgi University, Istanbul. Paperpresentation: “The importance of marriage? Swedish women (still?) negotiating family life, part two.”, 2006

Conference on Feminist Perspectives on Intersectionality, Köpenhamns universitet Paperpresentation of ongoing research project on marriage resistance, 2004 • 5th European Feminist Research Conference – Gender and Power in the New Europe, Centrum för Genusvetenskap, Lunds universitet. Paperpresentation: “The importance of marriage? Swedish women (still?) negotiating family life.”, 2003

Farväl heteronormativitet. Nordisk queerforskarkonferens, Humanisten, Göteborgs universitet. Paperpresentation: ”Ordningsstörande begär. Reflexioner kring biteori, antropologi och berättandets kraft, 2002

Symposium: ”Minne, berättelse, reflektion”, Växjö universitet. Paperpresentation: ”Ett minnesarbete om ensamhet”, 2002 • Arkiv XX. Den andra genusvetenskapliga Stockholmskonferensen, Centrum för kvinnoforskning, Stockholms universitet. Paperpresentation: ”Ordningsstörande begär. Reflexioner kring biteori, antropologi och berättandets kraft”, 2002

Föreningsliv och ideellt arbete

2013- 2019: Aktivt medlemskap och styrelsearbete i föreningen TRYCK (för svarta kulturarbetare)

2017-2018: Styrelseledamot i ARA (Antirasistiska Akademin)

2012- 2013: Medlem i tidskriften bangs redaktionsråd och valberedning för styrelsen 

2009-2011: Ledamot i styrelsen för Sveriges genusforskarförbund. 

2008/2011: Medlem i tidskriften bangs redaktionsråd. 

1997-2006: Aktiv i musikkollektivet Moder Jords Massiva, som sångerska och låtskrivare. Vi startade även upp en ekonomisk förening, för skivutgivning och konsertverksamhet, för vilken jag var kassör och informationssekreterare. 

1996-2000: Aktiv medlem i studentföreningen Kalmar nation i Uppsala. Tredje kurator, kökschef, klubbmästare, ledamot i restaurangkollegiet, revisionsnämnden och styrelsen. 

1991-1997: Aktiv i Gymnastikföreningen Uppsalaflickorna, som tränare och tävlingsdomare.