Mångfald i folkrörelsen

Vilka är egentligen folket i folkrörelsen? Många folkrörelser har som vision att vara inkluderande och öppna för alla som delar deras värdegrund. Det är organisationer som av tradition är byggda av och för det folk som vill enas kring en viktig gemensam fråga. Men vad gör man om inte alla i organisationens målgrupp vill delta? Eller om medlemmar inte är så öppna som värdegrundens vision?

Den här fortbildningen riktar sig till organisationer i civilsamhället som identifierar sig som folkrörelse och som vill komma vidare i ert mångfaldsarbete. Kursen kan ges till förtroendevalda såväl som till anställda i organisationen.

Jag varvar föreläsningar om normer och mångfald med praktiska övningar och diskussioner som förankrar kunskaperna i er egen organisation.

Vid intresse, kontakta mig på info@adeniji.se. Förklara era behov så sätter jag samman en offert som ni kan ta ställning till.