Konsultation

Aktiva åtgärder enligt Diskrimineringsombudsmannen
Bildtext: Diskrimineringsombudsmannens modell för att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Min konsultation handlar om medvetet mångfaldsarbete, diskrimineringslagen och aktiva åtgärder, inkluderande metoder och processer.

Med min konsultation vänder jag mig främst till två målgrupper: För det första till er som är i startgroparna för förändringsarbete och behöver prata strategier kring hur ni ska gå till väga. Ni behöver kanske sätta igång med en undersökning för att definiera vad problemområdena är eller hitta goda exempel i er verksamhet som ni kan stärka upp och sprida till andra delar av organisationen. Eller så behöver ni hjälp att sätta ord på vad det är ni ska göra för att övertyga er ledningsgrupp eller få med er övriga medarbetare på tåget.

För det andra vänder jag mig till er som redan är igång med arbetet. Ni kanske vet precis vad ni vill göra men inte hur. Ni kanske har en bra idé men kört fast. Ni kanske har en välformulerad likabehandlingsplan som har hamnat på en hemlig plats på intranätet och ingen bryr sig om att implementera den. Hör av er till mig så kan jag hjälpa er att komma vidare.

Kontakt: info@adeniji.se