Digitala verktyg för jämställdhet

Professor Malin Lindberg vid Luleå Tekniska universitet har skrivit en rapport om hur olika företag och organisationer utvecklar och använder digitala verktyg för jämställdhet. I rapporten studeras exempel på digitala verktyg som utvecklats i Sverige, för att öka kunskapen om hur sådana kan utformas, spridas och användas på ett sätt som bidrar till reell och hållbar…
Läs mer


maj 29, 2019 0