Våga förändra

Kritiskt mångfaldsarbete för modiga organisationer

Ny e-learning i höst!

Antirasistiskt ledarskap

Här är utbildningen i antirasistiskt ledarskap som du har längtat efter!

Lär dig att leda antirasistiskt med trygghet och kompetens. Blir kraften som du själv har längtat efter och som dina medarbetare behöver! Läs mer och anmäl dig här!

Fortbildning

Jag håller en rad föreläsningar och workshops kring ämnen som berör mångfaldsarbete, rasism, antidiskriminering och vithetsnormer. Här är de mest populära föreläsningarna. 

Rasism utan rasister?

Föreläsningen går igenom olika former av rasism och undersöker hur det kan komma sig att vi gång på gång ser effekter av rasism utan att någon egentligen säger sig vara rasist. 

Vithetsnormer i kultur och samhälle

Det här är en introduktion om vithet. Har vita personer en etnicitet? Vad menas med att vita har privilegier? Vad betyder vithetsnorm? Kan vita diskrimineras? Hur tar sig vithet uttryck i kultur och samhällsliv? 

Intersektionalitet som perspektiv och metod

Det här är en föreläsning för dig som vill få en kunskapsgrund och är nyfiken på hur intersektionella maktstrukturer påverkar dig och din verksamhet. 

kontakta utbildaren
PUSSELBITAR OCH PAKETLÖSNINGAR

Metoder för förändring

Ni är experter på era egna organisationer. Jag erbjuder forskningsbaserad kunskap och nya perspektiv. I arbetet med mångfald och inkludering behövs ofta flera metoder.  Tillsammans kan vi sätta ihop ett paket som passar er verksamhet.

FÖRELÄSNINGAR

Generell eller fördjupad kunskapshöjning om jämlikhetsarbete och samhällsnormer.

COACHNING OCH HANDLEDNING

Jag erbjuder coachning och handledning enskilt och i grupp. Era behov är i centrum. Jag bidrar som bollplank eller strategisk samtalspartner.

WORKSHOPS

Förändringsarbete i organisationer kräver att människor är beredda att utmana sig själva och våga prata med varandra. Workshopformatet hjälper er att hitta gemensamt språk och målsättningar.

TEXTSEMINARIUM

Fördjupad förståelse kring begrepp eller företeelser genom text- och bildanalys. Vi undersöker visuella exempel och populärvetenskapliga texter tillsammans.

Vision

Mångfald och delaktighet ska vara förankrat i alla delar av organisationen, bland såväl ledning som medarbetare.

Det finns ingen quick fix för att förändra en organisations kultur, struktur och processer. Det gäller särskilt när vi arbetar med frågor som handlar om makt, rättivsa och jämlikhet. Det är en långsiktig investering som utmanar, inspirerar och förändrar på djupet.

Förändringsarbete sker därför bäst i samverkan mellan era erfarenheter, tidigare forskning och metoder som passar er verksamhet.  Tillsammans kan vi ringa in utmaningar, lägga upp strategier, identifiera mervärde, undersöka normer samt öka kompetens och kunskap bland medarbetare och ledning.

Media, länkar, samarbeten

Här hittar du ett urval av samarbeten och medielänkar som berättar mer om vad jag arbetar med.  Era behov står i centrum. Därför samarbetar jag också med andra konsulter för att hitta bästa lösningen för er verksamhet. 

Inclusion Academy

FutureBlackSpace – John Paul Zaccarini (2021)

FutureBlackSpace is a creative space of recovery, discovery and project/artist development, free from the white gaze. It is designed for POC who operate within largely white fields/institutions and offers them a chance, through creative writing practices, to reflect upon how this affects or troubles their work/study. It is meant as a supportive space that offers tools to generate authentic work from the specific experience of POC.

John-Paul Zaccarini
The Huddle – Future Black Space

Cullberg Talks (2021)

This time artistic director Gabriel Smeets meets Aygül Kacaba and Anna Adeniji, workshop leaders in the field of equality, diversity and anti-racism, to talk about the whiteness of Sweden’s cultural institutions, particularly in the performing arts. What are their experiences? Where are the problems and the bottlenecks? What needs to be done, and how?

Cullberg Talks

Vems blick? Vems berättelse? (2021)

Film&TV-Producenterna, SF Studios, Svenska Filminstitutet och Teaterförbundet för scen och film bjöd den 8 mars 2021 in den svenska film- och tv-branschen till ett digitalt kunskapsmöte. 

Vems blick? Vems berättelse?

Nyfiken Brun (2017) 

I detta avsnitt tar vi oss an den evigt heta potatisen mångfaldsarbete. Hur – som rasifierad, svart eller brun eller annat – orka utbilda det vita Sverige i rasistiska strukturer? Hur öppna upp för dialog mellan människor som upplever samma verklighet på totalt olika sätt? Vår gäst, Anna Adeniji, berättar hur smörgåstårtan helt oväntat har hjälpt henne.

Nyfiken Brun

Rapport från Svenska Filminstitutet

Under 2019 och 2020 hade jag i uppdrag att arbeta fram en rapport som visar hur det är för kvinnor inom svensk filmbransch. Rapporten visar särskilt hur det är för kvinnor som rasifieras som svarta eller bruna, men tar också hänsyn till diskrimineringsgrunden ålder. Jag samlade in materialet och medieforskaren Ylva Habel har ansvarat för analys och text i samverkan med Svenska Filminstitutet.

Läs rapporten Läs kommentar om rapporten här
Vem är jag?

Bakgrund

Jag  disputerade i ämnet genusvetenskap 2008 och har sedan dess arbetat med frågor om genus, mångfald, rasism, hbtq-frågor, inkludering, representation och normkritik. Mitt arbete utgår från en gedigen erfarenhet av utbildning, forskning och kompetensutveckling från både högskolor, kultursektorn och civilsamhället.  Jag har varit anställd på Södertörns högskola, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Hyresgästföreningen och Diskrimineringsbyrån Uppsala.

Samverkan och påverkan!

Uppdrag

Tidigare uppdragsgivare är bland annat Kulturhuset Stadsteatern, Hyresgästföreningen, MTR, Riksteatern, MDT, Ideell Arena, Svenska filminstitutet, Stockholms konstnärliga högskola, Uppsala universitet,  Läkare utan gränser, Forum för levande historia och RFSL. Jag är för närvarande ledamot i Nationalmuseums insynsråd. Jag har tidigare suttit i styrelsen för föreningen TRYCK, ARA (Antirasistiska Akademin) och Sveriges genusforskarförbund samt i Folkbildningsrådets expertråd.

Ta kontakt

Skicka din intresseanmälan till info@adeniji.se eller fyll i formuläret nedan.